პროექტის მიმდინარეობა

ერთად საერთო რეალობაშ – ლოგო

მოსამზადებელი სამუშაოებ
ინფორმაციის გავრცელება პროექტის შესახებ;
პროექტის მონაწილეთა შერჩევა

ახალგაზრდების დაახლოება და მათთვის ახალი უნარების შეძენა


ახალგაზრდული ცენტრის აქტივობები:
ტრენინგები ახალგაზრდულ ცენტრში;
ფილმის საღამოები;
გარდაბნის მოსახლეობის ფოტოების შეგროვება;
აქცია "გაამწვანე გარდაბანი";
ადგილობრივი თვითმმართველობითი სამსახურების, პროგრამებისა და გარდაბანში მოქმედი სამოქალაქო სექტორის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება;
საკრებულოს სხდომაზე დასწრება;
პროექტის დახურვა


პროექტი მხარდაჭერილია “იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების პროექტის” (SIIMS) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია „ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს“ მიერ. პროექტს ახორციელებენ „ქეა ნორვეგია“ და „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“. პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი პარტნიორია „სამოქალაქო განვითარების სააგენტო“ (CiDA).